Kallelse till

Svenska Chinchilla Avels Föreningens ÅRSMÖTE

i Arentorp lördagen den 7 april 2018

MOTIONER till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 24 mars 2018, skickas till: Annette Fridh, Bostorp 262, 373 41 Rödeby eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

ANMÄLAN för deltagande i årsmötet görs skriftligt via e-post eller brev till: Camilla Härkönen, Gullberg Sandvilla 1, 590 76 Vreta Kloster eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sista anmälningsdagen är den 24 mars 2018

DAGORDNING

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Upprättande av röstlängd

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

6. Frågan om mötets behöriga utlysande

7. Verksamhetsberättelse för år 2017/Verksamhetsplan för år 2018

8. Revisionsberättelse

9. Fastställande av årets räkenskaper samt beslut om disposition av ev. vinst

10. Styrelsens ansvarsfrihet

11. Val av kassör för två år

12. Val av övriga ledamöter för två år resp ett år

13. Val av ersättare (suppleanter) för styrelsens ledamöter för ett år

14. Val av revisorer samt ersättare för ett år

15. Val av valberedning för ett år

16. Beslut om domararvoden och reseersättningar samt övriga ersättningar

17. Motioner och styrelsens yttranden

18. Mötet avslutas

Övriga frågor etc hänvisas till Medlemsmötet som följer efter Årsmötet.

Med reservation för ev. ändringar.

Ev. ändringar av dagordningen meddelas på mötet.

Tider för denna dag

Det är svårt att ange exakta tider, årsmötet och medlemsmötet följer direkt efter utställningen. Om det inkommer många motioner kan det ta lite mer tid, det vet vi ej i nuläget.

 

Valberedningens förslag

STYRELSEN

Val av kassör: Camilla Härkönen, 2 år

Fyllnadsval av ledamot 1: Björn Yvemark, 1 år

Nyval av ledamot 2: Beatrice Ekman, 2 år

Nyval av ledamot 3: Jessica Johansson, 2 år

Nyval av suppleant 1: Madeleine Eliasson, 1 år

Nyval av suppleant 2: Sofia Grundström, 1 år

REVISORER

Nyval: Annelie Persson och Annette Karlsson, 1 år

REVISORSSUPPLEANT

Nyval: Bo Karlsson, 1 år

VALBEREDNING

Nyval plats 1: Linda Svensson, 1 år. Nyval plats 2: Per Magnus Simonsson, 1 år. Nyval plats 3: Angelica Grenell, 1 år. Nyval plats 4: Emma Bränström, 1 år.

Vill du komma med andra förslag är du välkommen att göra det på årsmötet eller direkt till nuvarande valberedning.

Kallelse även till

MEDLEMSMÖTE

På medlemsmötet får du tillfälle att fråga om allt du undrar över. Du kanske har förslag och idéer som kan vara bra för föreningen. Passa på att göra din stämma hörd.

Några frågor vi kommer att ta upp på medlemsmötet:

  •  Chinchillans dag

Med reservation för ev. ändringar.

Anmälan till Års- och Medlemsmöte

För att vi ska kunna planera och beräkna inköp, trycka upp årsmöteshandlingar m.m. vill vi veta hur många som kommer att vara närvarande under årsmötet och medlemsmötet. Var snäll och skicka in anmälan och tala om hur många ni blir. Tala också om ifall ni önskar specialkost av något slag, så detta kan ordnas. Föreningen bjuder på kaffe/te/saft och smörgås vid årsmötet. Titta gärna in på hemsidan då och då, ändringar och nytillkommen information läggs ut där. Anmälan senast den 24 mars 2018 till: Camilla Härkönen, Sandvillan 1, 590 76 Vreta Kloster eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Varmt välkomna!

SCAF’s Styrelse