SCAF’s regler och riktlinjer för Reg. Omplacerare

Att ha goda kunskaper om chinchillans skötsel, anatomi, genetik, färger etc. är grunden för en lyckosam förmedling/omplacering.

§1 Grundkrav
För att bli godkänd och registrerad omplacerare i
SCAF ska:
• du vara medlem i SCAF.
• du vara myndig, det vill säga ha fyllt 18 år.
• du ha genomgått föreningens utbildningar, Temadag 1 och 2. Ordningsföljden har ingen betydelse. Eller på annat sätt kan styrka sina kunskaper berörande chinchillan.
• alla inkomna djur utan stamtavla/reg.bevis ska registreras i SCAF.
• du haft en mentor under en period samt avlagt uppfödarprovet med godkänt resultat.

Mentor ska vara en person från uppfödargruppen i SCAF. När dessa krav är uppfyllda ska du skicka en ansökan till uppfödaransvarig om att bli registrerad omplacerare.

§2 Godkänd och registrerad
I och med att du skriver under ansökan förbinder du dig att följa de regler och rekommendationer som du fått på temadagarna samt det som står i ”SCAF’s regler och riktlinjer för Reg. Omplacerare”.

Som godkänd och registrerad omplacerare:
• ska alla djuren vara registrerade i SCAF.
• ska du följa SCAF’s regler och riktlinjer för reg. omplacerare.
• får du ej lämna osanna uppgifter om din omplaceringsverksamhet eller dina djur.
• får du ej sälja/överlåta chinchilla till djuraffär för försäljning eller till djurförsök.
• får du inte ta emot djur från registrerad uppfödare som är yngre än 8 månader (helst inte under 1 år).

Som godkänd och registrerad omplacerare gäller följande vid försäljning/omplacering:
• Att berörd reg. Uppfödare omgående blir informerad om ny ägare.
• stamtavla/reg.bevis och köpeavtal ska följa med.
• övergångsfoder och ev. sand ska också skickas med.
• medlemskap ska ingå vid köp av chinchilla som omplaceras från en registrerad uppfödare. Detta gäller ej vid köp för de som redan är eller har varit medlemmar i SCAF. Det är den registrerade uppfödaren som betalar och anmäler medlemskapet.
• djur till salu får ej ha fel eller misstänkta ärftliga sjukdomar utan att detta anges i köpeavtalet.

Som godkänd och registrerad omplacerare gäller även att:
• anmäla ägarbyten vid försäljning/omplacering av djur till registratorn SCAF. Samt om det inkommer djur till omplacering som är uppfödda av en reg. uppfödare ska kontakt med berörd uppfödare ske för att informera samt erbjuda återköp.
• anmäla ärftliga sjukdomar, allergier med veterinärintyg etc till uppfödaransvarig och registrator. Anmäl även beteenderubbningar, t ex pälsbitning, aggressioner.

§3 Burens beskaffenhet
Burarna skall vara anpassade för chinchillor och ha fasta bottnar, lämpligt bottenströ, bolådor, gott om hyllor och goda hopputrymmen. För rekommendationer se Jordbruksverkets regler.

§4 Fördelar
Som reg. omplacerare får man annonsera gratis i föreningstidningen och på hemsidan. Omplaceringshemmet står även med på dessa ställen. Kontakta Uppfödaransvarig angående vilka uppgifter som får offentliggöras.

§5 Vad kan hända om man inte följer reglerna?
SCAF’s uppfödaransvarig kontrollerar att reg. Omplacerare fullföljer sina åtaganden.
Vid upprepade förseelser (tre varningar), som ej åtgärdats, har föreningens uppfödaransvarig/uppfödargrupp rätt att återkalla registreringen. Omplaceraren kan t.o.m. uteslutas ur föreningen. Även anmälan till hälsovårdsmyndighet eller länsveterinär etc. kan föreningen tvingas göra.
Vad är en varning? Jo, att man t ex medvetet  inte skickar med stamtavla och köpeavtal vid försäljning/omplacering. Att man inte registrerar djuren. Alla varningar skickas ut skriftligt till berörd omplacerare.
Grava allvarliga förseelser, som inte bara drabbar omplaceraren själv, utan även reg. uppfödare/föreningen, kan innebära uteslutning.

§6 Rapporteringsskyldighet vid undantag från reglerna
Om undantag från omplaceringsreglerna görs ska detta rapporteras till uppfödaransvarig.
Frågor besvaras av uppfödaransvarig, helst via mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Lycka till med din omplaceringsverksamhet!


Dessa regler har gemensamt beslutats av uppfödargruppen 2012.