En dag på chinchillautställning

image 

Det första man gör då man kommer till utställningen är att checka in sitt/sina djur. Det gör man genom att gå till incheckningsborden där det står två personer som gör en liten hälsokontroll på djuret. Kontrollen går till som så att man tar ut sitt djur ur transporten och visar upp för kontrollanterna. Kontrollanterna tittar så ögon eller nos inte rinner, att det inte är något fungus/svampangrepp bakom djurets öron samt att djuret inte har någon lös avföring. Denna kontroll genomförs då vi vill säkerställa att inget djur är sjukt och riskerar smitta de andra djuren på utställningen. När djuret fått ett OK så sätts den in i en utställningsbur. Där den sitter under utställningen i väntan på sin bedömning.


På buren fästs en liten bricka med ett nummer på. Detta nummer är samma nummer som står i programmet samt på bedömningssedlarna som domarna sedan fyller i. Då djuret är incheckat och sitter i sin utställningsbur tar en funktionär djuret och ställer det på ett bord i utställningslokalen där de står klassvis.

 
Klassindelning
Djuren ställs ut i olika klasser beroende på ålder, färg och kön. Detta för att få en så jämn och rättvis bedömning som möjligt, samt lagom stora klasser. Vilka klasser det är som står på borden kan man se på de skyltar som ligger eller hänger framför de olika klasserna. Djuren bärs sedan fram klassvis av burbärarna till domarbordet och den domaren som har blivit tilldelad den klassen. Domaren vet inget om de djur den bedömer mer än kön och ålder.
Bedömningen går till på följande sätt;

Domaren tittar på hur djuret ser ut i största allmänhet och så att det stämmer överens med dess utveckling. De tittar även hur pälsen ser ut. Pälsens kondition, täthet, färgklarhet samt textur. De tittar även på huvudet, storleken samt kroppsformen. För en mer detaljerad beskrivning av hur bedömningen görs läs ”Domarkortets bedömningspunkter”

En anledning till att man ställer ut sitt/sina djur är för att se om djuret lämpar sig till avel och för att det är väldigt trevligt att träffa andra som delar samma intressen som en själv.

Stamtavlekontroll görs enbart på djur som inte är registrerade i SCAF och som har en utländsk stamtavla då de SCAF-reggade djuren redan fyllt i reg.nummer i anmälan. Djur helt utan stamtavla går också bra att ställa ut, de ställs då i en klass som heter PET. De bedöms på precis samma sätt som djuren med stamtavla, bara att de går i en egen klass.

Under dagen finns det oftast möjlighet till att delta i lotteri och olika små tävlingar. Lotterilotterna finner man i cafeterian där man även finner diverse olika fikamöjligheter och drycker om suget skulle falla på. Bredvid cafeterian finner man även SCAF- shoppen. Där kan man köpa lite div. SCAF artiklar och olika saker till chinchillorna så som pellets, hängtunnlar mm.

Poängräkning och prisutdelning
När en domare är klar med bedömningen av en klass lämnas domarkorten in till poängräkning. När poängen är räknade så är det dags för prisutdelning. Ettan i varje klass går vidare till BIS (Best in Senior), BIJ (Best in Junior) och BIB (Best in Baby). Har man fått 83 poäng eller mer tilldelas man ett certifikat oavsett placering. Efter 3 certifikat av minst två olika domare och sista certifikatet utdelat i seniorklass så blir djuret Svenska UtställningsChampion.


Efter prisutdelning brukar det vara dags för utcheckning av de djur som inte gått vidare. Man får då hämta sitt djur och domarkort. För att underlätta för alla så knipsar man av de band som håller ihop utställningsburen som ens djur satt i och hänger tillbaka nummer brickan på banden. Detta är för att senare städning ska gå så fort som möjligt.

 

DOMARKORTETS BEDÖMNINGSPUNKTER

Medelpoäng

Maxpoäng

Allmänt intryck

22

25

Kroppsform

12

15

Storlek

12

15

Huvud

12

15

Pälsens kondition

7

10

Färg/teckning

3

5

Färgklarhet

3

5

Textur

3

5

Täthet

3

5

Mycket bra 86p / Bra 77p 
/ Sämre 62-68p

Max: 100 

Allmänt intryck
Här går man inte in i detalj på djuret, utan det är första intrycket som är avgörande. En chilla kan se väldigt bra ut vid första anblicken, men då vi sedan går in på de olika bedömningspunkterna kanske de blir lägre, t ex om pälsen är otät, färgklarheten är sämre etc. Om en chilla har stora pälsskador så syns även de vid första anblicken och kan dra ner helhetsintrycket.

Kroppsform
Önskvärt är en limpformad, blockig kropp, utan midja och höfter. Kraftig nacke. 

Storlek
Storlek och kroppsformhänger ihop - om en chilla är liten så är den ofta också smal över nacken, medan en stor ofta är bred både över nacken och baken (ser ut som en limpa). På den här bedömningspunkten tar man även hänsyn till ålder. Maxpoängen här är 15 poäng både på storlek och kroppsform. De flesta hamnar mellan 11-13 poäng.

 
Huvud
Önskvärt är ett huvud som är runt med välvd panna. Önskvärt är stora ögon som sitter brett isär, små rundade öron på var sin sida om huvudet.  Avståndet mellan ögonen och ögon-nos skall bilda en liksidig triangel.

Färg/teckning
Här tittar domarna på resp färgs egenskaper. En grå ska t ex ha en jämn färg över hela kroppens översida och en vit mage. En black velvet skall vara svart på ovansidan och tona ner i grått innan magen går över i vitt. De skall inte ha nackband, det är då de får ett grått band över nacken. En ebony skall ha samma färg runt om, även magen skall vara färgad.

Pälsens kondition
Är pälsen jämn utan hack är det bra. Man ser om djuret är välskött och har fått bada i bra sand. Detta ger en chilla högre poäng än en chilla som har tofsar, löst hår som sticker ut, luckor i pälsen... Det kanske beror på att de sitter i avel eller har varit i slagsmål med en kompis och fått skador i pälsen. Även pälsväxling spelar in här.


Färgklarhet
En chinchillas päls skall ha en kall ton, gärna åt det blå hållet. De lysrör som domarna har till hjälp är anpassade för att kunna se dessa toner. Varma toner, gula toner, röda toner och bruna toner drar ner poängen.

Textur
Det är nu domarna börjar blåsa och ibland även känna på pälsen för att se om den är tät och har en tjock pälsmassa med visst motstånd när man känner på den. Och med textur menas just det motstånd man känner när man lägger handen på pälsen, en lite långhårig päls har ofta lite ”slappare” päls. Texturen bedöms genom att man tittar hur snabbt pälsen går ihop efter att de blåst kort och hårt ner i pälsen. Har chillan för mycket sand i pälsen så går den inte ihop, även lång päls kan ha sämre textur. 


Täthet

När det kommer till täthet blåser domaren åter igen i pälsen och nu ser man hur mycket av huden som syns då man blåser rakt ner i pälsen. Önskvärt är en så tät päls så det är som ”att blåsa in i vägg” så man inte ens kan se huden då man blåser. Är huden röd/rosaaktig så är chillan i pälsväxling och då brukar tätheten vara sämre. Är huden grå/blå är växlingen över.

 71340483 1274350766079284 4590429173012496384 n

 

 

Poängen

SCAF’s bedömningssystem har maxpoäng 100 och den summan ska inget djur kunna uppnå. Många tycker att 75 poäng kan vara lite, men tänk att få 75 procent av maxpoängen på en utställning, det är inget dåligt djur. Det är ett helt OK medeldjur. Certgränsen är 83 poäng och de djur som når den summan är väldigt fina djur. De flesta hamnar mellan 75-82 poäng på en utställning.